Logo La Botiga del Mestre Material escolar, educatiu i didàctic
0
0€ 0 Productes Accedir
 
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
MATESCOPY S.L. garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Les dades que es requereixen seran els estrictament necessaris, adequats i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmesos a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

En el cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, pot comunicar-ho al 93 374 14 16 o per escrit a l'adreça de correu electrònic [email protected]

No obstant això, si vol exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre algun de les seves dades personals pot comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic: [email protected]


DEVOLUCIONS:
Només s'admetran devolucions que sigui per defecte de fabricació o material que disposem en Stock.
El material que es demani exclusivament per al client no s'admet devolució.